Testy użyteczności

Jest to badanie przeprowadzane w celu określenia stopnia użyteczności serwisu lub aplikacji.W badaniu biorą udział obecni lub potencjalni ich użytkownicy. Pod okiem obserwującego ich moderatora wykonują różnego rodzaju interakcje z badanym serwisem według opracowanego wcześniej scenariusza.

Prowadzący obserwuje ich reakcje na każde z zadań, analizuje trudności, jakie napotykają i w razie potrzebyprzedstawia dodatkowe zadania, mające pomóc zdefiniować problem.

Aby umożliwić późniejszą analizę, całość sesji badawczej jest rejestrowana. Analizując przebieg testu, badacz definiuje problemy, które się pojawiały, określa ich przyczyny oraz proponuje rozwiązania, które umożliwią ich rozwiązanie. Wyniki testów, zarówno jakościowe jak i ilościowe(zob. Miary użyteczności)pozwalają zidentyfikować te elementy, które wpływają pozytywnie na użyteczność i satysfakcję użytkownika, a także te, należy zmodyfikować. Każdy problem, który został zidentyfikowany, zostaje opisany wraz z sugestią, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby trudności wyeliminować. Wyniki raportu i sugestie projektowe zebrane są w raporcie.

W celu uzyskania dodatkowych danych, można zastosować w testach metodologię eyetracking.