USER CENTERED DESIGN

Podstawą naszej pracy jest proces projektowy zorientowany na użytkownika (czyli User Centered Design, w skrócie UCD). Jego istotą jest angażowanie odbiorców na wczesnym etapie prac oraz działanie iteracyjne.

ANALIZA I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Przyjęcie właściwych założeń, które odpowiedzą na potrzeby użytkowników jest podstawą efektywnych prac projektowych. Warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na pogłębioną analizę - pozwoli to zaoszczędzić czas na etapie projektowania i wdrożenia, które jest najbardziej kosztowne.

 • Warsztaty strategiczne

  Warsztaty to element, który pozwala poznać potrzeby biznesowe i określić ramy działania.

  Staramy się w ten sposób rozpoczynać każdy projekt.

 • Wywiady pogłębione z użytkownikami

  Obserwacja i wywiady pogłębione z użytkownikami dostarczają informacji o ich oczekiwaniach i potrzebach.

 • Persony, czyli sylwetki przedstawcieli grup docelowych

  Persony, czyli sylwetki przedstawicieli grup docelowych to narzędzie, które pozwala lepiej wcielić się w perspektywę odbiorcy produktu.

  I nie zapominać, dla kogo projektujemy.

 • Ankiety są sposobem na szybkie zebranie informacji

  Ankiety są sposobem na szybkie zebranie informacji od dużych grup respondentów, co jest istotne w projektach gdzie pojawia się duże zróżnicowanie potrzeb odbiorców.

Koncepcja i projekt

Najciekawsza część projektu to poszukiwanie rozwiązań. Projektanci rozwiązują problemy otwarte - potencjalnych rozwiązań są setki - intuicja i doświadczenie pomaga dojść do tych, które sprawdzą się najlepiej.

 • Szkice i ciche burze mózgów

  Szkice i ciche burze mózgów to doskonały sposób na eksperymentowanie i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań projektowych.

 • Architektura informacji

  Architektura informacji tworzona jest w początkowej fazie projektu.

  Często stosujemy na tym etapie sortowanie kart.

 • Projekt funkcjonalny

  Pierwsza wersja projektu powstaje w formie klikalnych, interaktywnych makiet. pozwala ocenić koncepcję interfejsu i przetestować go przed rozpoczęciem wdrożenia.

 • Projekt graficzny

  Projekt graficzny powstaje na podstawie makiet.

  Rozpoczynamy od kilku kierunków, aby ostatecznie wdrożyć ten, który najlepiej odpowiada na założenia projektu.

Specyfikacja, wdrożenie i wsparcie

Efektowny projekt to w przeważającej części odpowiednie wdrożenie i dbałość o każdy szczegół. Pracujemy blisko z zespołem wdrożeniowym, aby zapewnić jak najlepszy efekt końcowy.

 • Specyfikacja funkcjonalna

  Makiety w przypadku złożonych systemów to czasem zbyt mało. Dlatego przed przekazaniem projektu przygotowujemy do nich opisy i specyfikację funkcjonalną.

 • Webmanula lub wzornik

  Specyfikacja graficzna (w formie webmanuala lub wzorników) to zbiór zasad i wytycznych, pomagających we wdrożeniu.

 • Audyt powdrożeniowy

  Audyt powdrożeniowy pozwala zweryfikować jakość wdrożenia i wyeliminować potencjalne usterki przed opublikowaniem projektu.

 • Analiza statystyk internetowych

  Analiza statystyk internetowych pomaga na bieżąco kontrolować efektywność wdrożonego rozwiązania i jest punktem wyjścia do ciągłej optymalizacji.

BADANIA

Analiza i testowanie to klucz do zapewnienia wysokiego poziomu User Experience. W zależności od etapu projektu i aktualnych celów, do dyspozycji są różne ilościowe i jakościowe metody badawcze.

 • Audyt ekspercki - użyteczności

  Audyt ekspercki jest szybkim i skutecznym sposobem oceny użyteczności serwisu lub aplikacji.

  Opiera się na sprawdzonych heurystykach użyteczności.

 • Testy i badania z użytkownikami

  Test z użytkownikami wspomagany badaniem eyetracking jest najlepszym narzędziem kompleksowej analizy serwisu, pozwalając wykryć znakomitą większość potencjalnych problemów.